La SCCC torna als Festivals de Calonge

Els Jardins del Castell de Calonge van acollir el nou projecte de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya el 6 de juliol de 2021, dins del seu festival
© Jordi Blanco