Paraules d'Anna Pagans, alcaldessa de Girona sobre Inoblidables en concert

17/11/2009

Anna Pagans, Alcaldessa de Girona.

En nom de la ciutat i de l’Ajuntament de Girona, expresso la satisfacció de tornar a participar en la proposta musical que, de la mà de Metalquimia, ens ofereixen els mestres Carles Coll i Francesc Cassú, amb la participació de Carles Cases i Enric Palomar amb dues obres d’estrena.

Ara fa un any, destacava que la innovació i la recerca eren a la base de qualsevol plantejament rigorós, tant en l’àmbit públic com en el privat. Permetin-me que hi incorpori un nou valor: la constància. Les accions, per arribar a ser creïbles, han de tenir continuïtat. L’any passat es varen bastir els fonaments d’un projecte sòlid i ben dirigit. Enguany, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ja suma un segon disc, preludi de molts altres que, sens dubte, ens oferiran en el futur.

A nosaltres ens pertoca donar-los les gràcies per la seva dedicació, pel seu treball i per la seva música.