Paraules de l'Il·lustríssim Sr. Carles Puigdemont sobre The Very Best

27/11/2015

Carles Puigdemont, Alcalde de Girona.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte que a la ciutat de Girona ens estimem molt. I ens l’estimem perquè té molt a veure amb la nostra manera d’entendre la cultura: intergeneracional, de qualitat, que aposta pels joves talents, que té ganes d’arribar a nous públics, que crea sinergies entre els sectors públic i privat, que preserva les tradicions i que està amatent a les noves tendències.

Per això, des del primer moment ens vam sentir molt còmodes amb una iniciativa que ens fa sentir orgullosos de la imatge que mostrem al món i del teixit empresarial gironí, que des de sempre ha demostrat que està al costat de la cultura del nostre territori. L’Auditori de Girona i Metalquimia van treballar conjuntament i amb perfecta entesa des del principi per tirar endavant aquest projecte. I és que Metalquimia és un clar exemple d’empresa que, més enllà de l’èxit en el seu sector, no és aliena a la realitat del seu voltant i s’implica en propostes que fan créixer la marca Girona com a capital cultural catalana.

Exercim aquesta capitalitat orgullosos de l’efervescència creativa de la ciutat, orgullosos d’acollir més de vint festivals de diferents disciplines artístiques, orgullosos de tenir més d’un milió de consumidors culturals i, sobretot, orgullosos i agraïts de comptar amb el suport d’empreses que facin realitat projectes engrescadors.

Moltes gràcies!