LA SCCC AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

15/06/2015

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya interpreta "Llegendes del Cinema" al Palau de la Música Catalana dins el cicle Tardes al Palau