Reportatge sobre la SCCC a Tot Girona

30/11/2014

Novembre/desembre 2014