Clàssics Enderrock 29th of november

Images of the Clàssics Enderrock première at Girona Auditorium
© Àngel Portillo