LA SCCC EN EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

15/06/2015

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya interpreta "Leyandas del Cine" en el Palau de la Música Catalana dentro del ciclo "Tardes al Palau"